Posbeskrywing:

Posvlak:

  1. Grondslagfase (Gr. 2)
  2. Minimum vereistes: SARO Registrasie
  3. Relevante onderwyskwalifikasie
  4. Ander: Beurhouers asook nie-beurshouers is welkom om aansoek te doen
  5. LOLT: Bevoegdheid om op Afrikaans-huistaalvlak te onderrig
  6. Sluitingsdatum Vrydag, 7 Desember 2018 om 13:00

Aanvangsdatum: 1 Januarie 2019

Dokumente aanheg: Graad 12-sertifikaat, akademiese, professionele en indiensopleiding sertifikate, kursusse en diplomas.

SARO-Registrasie en ID-dokument en CV met verwysings
 

Skooladres: Straatadres: Welthagenstraat, Fichardtpark, Bloemfontein
E-pos na bemarking@fichies.co.za
Tel: 051-522 8166

(Aansoeke per hand of per e-pos)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry