ADVERTISEMENT

Hoërskool Vryburg: Vakante tydelike BL-pos/ Vacant temporary SGB post

Posted 11 months ago
Setswana Home Language
(Gr. 8-9)
Tydelike BL-pos vir die res van die 2020 skooljaar.
Vaardigheid in die onderrig van Engels FAL sal voordelig wees.
Aanvang: 3 Augustus 2020
Stuur u volledige CV aan admin@vryburg.net of handig in by skoolontvangs gedurende normale skoolure.
Toepaslike akademiese kwalifikasies en SACE-registrasie word vereis.
Die skool behou die reg om die pos nie te vul nie.
Temporary SGB post for the remainder of the 2020 school year.
The ability to also teach English FAL will be to your advantage,
Starting date: 3 August 2020
Send complete CV to admin@vryburg.net or hand it in at school receptionist during normal school hours.
Appropriate academic qualifications & SACE registration required.
The school has the right to not fill this vacancy.
Navrae // Enquiries:
053 927 3938
Sluitingsdatum // Closing date:
16/07/2020, 13:00

Job Features

Job CategoryFreestate, North West

Apply Online

Related Posts

Next Post

POPULAR NEWS

Get daily news updates to your inbox!

Subscribe to our mailing list to receives daily updates direct to your inbox!

* indicates required
ADVERTISEMENT

EDITOR'S PICK